JUDr. Marie Kuželková ukončí ke dni 28.2.2016 činnost notářky. Od 1.3.2016 bude do uvolněného úřadu jmenována nová notářka Mgr. Ivana Legová. Kancelář notářského úřadu zůstane na adrese Plzeň, Bezručova 335/33, tel.: 377328649. Zprávy doručené na email končící notářky info@notarkakuzelkova.cz budou přesměrovány na email nové notářky.

Nová notářka bude pokračovat v úkonech soudního komisaře v řízení o pozůstalosti provedených končící notářkou, zároveň bude pokračovat v úschovách přijatých končící notářkou, a dále vydávat stejnopisy notářských zápisů (popř. jejich opisy, výpisy z nich, nebo potvrzení ze spisů) sepsaných končící notářkou.

Dosavadní zástupce končící notářky Mgr. David Kittel bude pokračovat v činnosti v úřadu jiného notáře, můžete jej kontaktovat prostřednictvím emailu: law@davidkittel.com.